Den ”AI Prompt Library” är en resurs sammanställd av Ethan Mollick och Lilach Mollick, avsedd att stödja pedagoger i att integrera AI-teknologi i klassrummet. Biblioteket innehåller en samling prompts som kan användas för att stimulera diskussioner, övningar och lärande kring AI.

Verktyget är särskilt användbart för att:

  • Förberedelse: Underlätta lärarnas förberedelse genom att erbjuda färdiga prompts för undervisningen.
  • Engagemang: Hjälpa lärare att engagera elever med interaktiva AI-aktiviteter.
  • Anpassning: Ge exempel på hur prompts kan anpassas och utvecklas för specifika ämnen eller kompetensnivåer.
  • Förståelse: Förbättra elevers förståelse för AI och dess applikationer genom praktiska övningar.

https://www.moreusefulthings.com/prompts

Materialen är tillgängliga under en Creative Commons-licens, vilket tillåter pedagoger att fritt använda och modifiera prompts, även för kommersiella syften, så länge upphovspersonerna krediteras.

Källa