CRAFT, ett initiativ från Stanford Graduate School of Education i samarbete med Institute for Human-Centered AI, erbjuder en omfattande samling kostnadsfria resurser för att främja AI-literacy bland gymnasieelever. Genom att ta ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, möjliggör CRAFT för lärare från alla ämnesområden att integrera AI i sin undervisning, oavsett om det handlar om konst, matematik, engelska eller historia. Med en bas i samdesign där lärare från olika discipliner, stater och länder bidrar, säkerställer CRAFT att dess material är aktuellt, anpassningsbart och framför allt relevant för både lärare och elever. Denna initiativ stödjer en humanistisk syn på AI-utbildning, och strävar efter att utrusta elever med förmågan att utforska, förstå, ifrågasätta och kritisera artificiell intelligens, berikande deras lärande och förbereder dem för en alltmer digital framtid.

https://craft.stanford.edu/dash/resources

(Källa)