Denna forskning undersöker användningen av generativ AI inom utbildning, med fokus på barn och föräldrars åsikter. Det framkommer att 54% av barnen använder AI-verktyg för läxor och skolarbete. Forskningen belyser vikten av att förstå AI:s inverkan på utbildningssystemet och behovet av ytterligare stöd och vägledning för skolor i hanteringen av dessa verktyg.

Rapporten erbjuder rekommendationer till regering, industri, skolor och föräldrar för att minimera risker och främja fördelarna med AI i utbildning. Detta inkluderar säker och ansvarsfull användning av AI, digital inkludering och rättvis tillgång till teknologi.

Pedagoger och skolledare skulle dra nytta av att läsa rapporten då den ger insikter i nuvarande trender och utmaningar med AI inom utbildning, samt konkreta förslag på hur man kan navigera dessa. Rapporten belyser även vikten av att involvera elever och föräldrar i diskussioner om AI och erbjuder vägledning för att säkerställa en inkluderande och rättvis tillgång till teknologin. Genom att ta del av dessa insikter och rekommendationer kan skolor bättre rusta sig för att integrera AI på ett sätt som gynnar alla elevers lärande och utveckling.

Källa