Forskare utforskade hur stora språkmodeller (LLMs), som GPT-4, kan utformas för att hjälpa universitetsstudenter att hantera akademiskt uppskjutande beteende. De utvecklade ett webbaserat verktyg som erbjuder personlig rådgivning för att övervinna uppskjutandet, baserat på intervjuer och fokusgrupper med studenter och experter. Studien upptäckte att studenter uppskattar strukturerade råd som är inriktade på deadlines och flexibiliteten att anpassa denna vägledning. Det finns också en preferens för att integrera verktyg för hantering av uppskjutande med dagliga rutiner och deadlines. Dock finns det oro för att förlita sig för mycket på sådana verktyg för känslomässigt stöd eller att förlora förmågan att självständigt ta itu med uppgifter. De säger att de bästa lösningarna skapas ur ett litet problem i ditt liv, så jag undrar vad forskarna egentligen borde ha gjort, och istället bestämde sig för att forska om uppskjutande!

Läs rapporten här: