Forskare vid tyska universitet har utvecklat en öppen plattform vid namn LEAP, avsedd att ge formativ feedback och stödja självreglerat lärande i fysik. De upptäckte att det stimulerade studenternas tänkande och främjade ett djupare lärande. Intressant är att nya funktioner i ChatGPT, som släpptes mellan utvecklingen och publiceringen av LEAP, erbjuder liknande möjligheter att skapa en digital lärare. Forskning inkluderar exempel på använda instruktioner, vilket möjliggör replikering av arbetet.

Läs rapporten här: