Lukas Velush delar insikter om hur Microsoft Copilot och generativ AI kan effektivisera kommunikationen inom Microsoft, men dessa tips är universella och gäller oavsett vilken språkmodell man använder. Genom att förstå din persona, ha ett klart mål, inkludera de rätta ingredienserna i din prompt, känna till din publik och sätta tydliga parametrar kan du förbättra interaktionen med vilken AI-baserad tjänst som helst. Att ge AI:n tydlig kontext är avgörande för att få de bästa möjliga resultaten. Dessa strategier betonar vikten av att experimentera och engagera sig med AI på ett kreativt sätt för att utforska dess kapacitet fullt ut, vilket är applicerbart över olika plattformar och verktyg.

Klicka här för att läsa mer: