I takt med att artificiell intelligens (AI) blir allt mer integrerad i våra liv, växer behovet av AI-kunskap från tidig ålder. Experter inom utbildning och barnutveckling understryker vikten av att introducera AI på ett åldersanpassat sätt i skolan. Från förskoleklass till gymnasiet möter elever AI i vardagen, oavsett om de interagerar med smarta assistenter, använder adaptiva läroprogram eller scrollar på TikTok. Därför är det avgörande att pedagoger leder vägen för att säkerställa att elever inte bara blir användare av AI, utan också kritiska tänkare som förstår både potentialen och begränsningarna med denna framväxande teknologi. Att lära ut AI från tidig ålder lägger grunden för en framtid där tekniklitteratur är lika grundläggande som att kunna läsa och skriva.

What Is Age-Appropriate Use of AI? 4 Developmental Stages to Know About (edweek.org)

Comments are closed