Articulate presenterar en guide för nybörjare om att utarbeta en AI-policy. Guiden är avsedd att hjälpa individer eller organisationer att skapa en omfattande och människocentrerad policy för användning av artificiell intelligens (AI) på arbetsplatsen. Webbplatsen erbjuder vägledning kring olika aspekter av att utforma en AI-policy, inklusive argument för varför man bör ha en, fastställande av syfte och omfattning, grunderna med riktlinjer, beaktande av användningsfall och andra faktorer samt avslutning av administrativa aspekter.

https://articulate.turtl.co/story/beginners-guide-ai-policy/page/1