Rapporten ”Professional Development for Teachers in the Age of AI” belyser betydelsen av lärarutveckling i en era där artificiell intelligens (AI) integreras allt mer i utbildningen. Den framhäver hur AI-teknologier kan stödja undervisning och lärande, vikten av att utbilda lärare om AI för effektiv och etisk användning, samt behovet av innovation inom utbildning för att förbereda för en AI-driven värld. Rapporten understryker att lärarnas professionella utveckling bör inrikta sig på att förbättra deras grundläggande AI-kunskaper, färdigheter och etiska överväganden. Dessutom bör det fokuseras på att höja lärarnas pedagogiska AI-kunskaper, så att de kan identifiera fördelarna med AI, tillämpa AI-förstärkta undervisningsmetoder och utforma innovativa pedagogiker som kombinerar AI med människocentrerad undervisning. Rapporten utforskar också hur lärarutbildare effektivt kan använda AI i utbildningsprocessen och erbjuder exempel från praktiken där utbildare implementerat AI-fokuserade utbildningsaktiviteter.

http://www.eun.org/documents/411753/11183389/EUNA-Thematic-Seminar-Report-V5.pdf/b16bf795-b147-43ac-9f58-4dd1249b5e48

Comments are closed