CoSN-rapporten om att driva innovation inom K-12-utbildning 2024 belyser de kritiska elementen som påverkar utbildningens utveckling: hinder, accelererande faktorer och tekniska möjliggörare. Den förespråkar ett helhetsgrepp till innovation, som börjar med att förstå de underliggande utmaningarna – framförallt rekrytering och behållande av lärare och IT-professionella, att säkerställa cybersäkerhet, och att övervinna inerti inom utbildningssystemen. De accelererande faktorerna för förändring inkluderar att odla ledarskapets kapacitet, öka elevernas agens och att förändra attityder mot hur lärande demonstreras. Generativ AI, analys och adaptiva teknologier samt rika digitala ekosystem framstår som tekniska pelare som stödjer denna omvandling.

I kontexten av den fjärde industriella revolutionen, där AI och andra framsteg omdefinierar utbildningsparadigm, betonar rapporten vikten av professionell utveckling, integrationen av olika utbildningskomponenter och elevcentrerade strategier. Den uppmanar till samordnade insatser i policyutveckling och ansvarsfull teknikanvändning för att effektivt navigera i modern utbildnings komplexitet.

Insikterna från en mångsidig internationell panel av experter inom utbildning och teknik utgör grunden för denna omfattande analys, med målet att vägleda intressenter i att omfamna och implementera innovativa metoder för att förbättra K-12-utbildningen.

https://www.cosn.org/wp-content/uploads/2024/02/2024_CoSN-Driving-K12-Innovation-Report-V27-1.pdf