I vår alltmer uppkopplade värld, där ungdomar spenderar otaliga timmar på sociala medier, står vi inför en ny och unik utmaning: att förstå det psykologiska inverkan av denna digitala livsstil. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har tillsammans med specialister inom AI och psykologi tagit sig an denna utmaning genom att skapa Laika 13, världens första AI-tonåring helt formad av skärmtid.

Laika, en AI tränad med data från populära sociala medieplattformar som TikTok, Instagram och Snapchat, representerar en fascinerande men oroande inblick i hur ständig skärmpresens kan påverka unga människor. Forskning visar tydliga samband mellan sociala medier och psykologisk stress, och Laika exemplifierar detta.

Bakom Laika står ett team av AI-experter, en psykolog och hjärnforskaren Katarina Gospic, alla har bidragit till att skapa en AI som inte bara simulerar en tonårings beteende utan även belyser de potentiella psykologiska konsekvenserna av att växa upp i en digital värld. Laika lider av symptom såsom depression, ångest, beroendeproblem och en förvrängd självbild, delvis påverkad av sociala mediers utseendefokuserade kultur.

Detta projekt är inte bara en teknisk bedrift utan också en viktig påminnelse om att det vi ser online kan ha djupa och bestående effekter på vår ungdom. Genom Laika 13 får vi en unik möjlighet att reflektera över hur vi kan stödja den yngre generationen i en värld där digital närvaro är en ständigt närvarande del av deras liv.

I en tid där digitala interaktioner ibland överskuggar verkliga möten, bidrar Laika 13 avsevärt till diskussionen om de psykologiska och sociala effekterna av sociala medier på unga människor. Projektet fungerar som en kraftfull påminnelse om behovet av balans mellan den digitala och fysiska världen och hur vi kan skydda och främja mental hälsa för framtida generationer.

https://www.laika13.com/