I en artikel publicerad den 1 februari 2024, granskar Sabrina Habib, docent vid University of South Carolina, det komplexa förhållandet mellan artificiell intelligens (AI) och studenters kreativitet. Denna aktuella text, med titeln ”AI kan hjälpa − och skada − studenters kreativitet,” presenterar en nyanserad syn på hur AI-verktyg, som ChatGPT, påverkar utbildningsmetoder och studenters kreativa processer.

Artikeln är baserad på forskning utförd av ett team av forskare från University of South Carolina, University of California, Berkeley, och Emerson College, publicerad i Journal of Creativity. Studien utforskar effekterna av AI på studenters kreativitet. Studien involverade att college-studenter utförde brainstorming-uppgifter, först utan teknik och sedan med användning av ChatGPT en månad senare. Detta tillvägagångssätt gav insikter i hur AI-verktyg både kan bistå och hindra den kreativa tänkningsprocessen.

Forskningen fann att AI kan vara ett värdefullt verktyg för brainstorming, som stimulerar kreativ utforskning med snabbt genererade idéer. Dock finns det potentiella nackdelar, såsom påverkan på studenters självförtroende och kreativa tänkande. Studenter kände att att förlita sig på AI var ”den lätta vägen ut,” vilket potentiellt kan hindra deras förmåga att tänka självständigt.

Resultaten tyder på ett behov av en balanserad approach i klassrummen, där kreativitet odlas parallellt med att man utnyttjar AI:s kapaciteter. Studien betonar vikten av att studenter övar på kreativitet självständigt innan de integrerar AI-verktyg i sitt lärandeprocess.

Artikeln berör även pågående utmaningar som innehållsägande, plagiering och misinformation i sammanhanget av AI inom utbildning. Habibs team planerar att fortsätta forska på AI:s inverkan på olika aspekter av den kreativa processen, i syfte att harmonisera mänsklig kreativitet med teknologiska framsteg.

Varför detta är viktigt:
I takt med att AI blir allt mer integrerat i utbildningssammanhang är det avgörande att förstå dess inverkan på kreativitet. Denna artikel belyser både de positiva och negativa aspekterna av AI inom utbildning, och erbjuder en omfattande vy som kan vägleda utbildare, studenter och policymakare i att navigera detta utvecklande landskap.

https://theconversation.com/ai-can-help-and-hurt-student-creativity-220587

Läs hela rapporten här:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2713374523000316?via%3Dihub