Med AI:s växande närvaro i vardagen och dess potentiella roll i utbildningsmiljöer, har Internetstiftelsen skapat en resurs för att stärka digital kompetens bland lärare och elever. För att bemöta det ökande inflytandet av artificiell intelligens i både samhället och skolan, erbjuder sajten nu en rad lektioner som specifikt fokuserar på AI för alla grundskolenivåer.

Dessa lektioner är utformade för att vara flexibla och anpassningsbara, vilket möjliggör för lärare att använda dem helt eller delvis efter eget behov. Dessutom har alla lektioner blivit testade och godkända av praktiserande lärare, vilket säkerställer deras relevans och effektivitet i klassrummet.

Genom dessa resurser kan lärare utforska olika aspekter av AI, från dess grundläggande funktioner till dess tillämpningar inom utbildning och potentiella etiska frågeställningar. Målet är att ge lärare de verktyg de behöver för att förbereda sina elever för en alltmer digitaliserad värld, där förståelse och kompetens inom AI blir allt viktigare.

Klicka här för att ta del av lektionerna:

Sedan finns det även en grundkurs för vem som helst som täcker AI:s essenser. Denna kurs är utmärkt för alla som är nyfikna på vad AI är och hur det används i samhället. Den behandlar grundläggande frågor som: Hur lär sig en AI? Kan den tänka som en människa? Vilka möjligheter och risker medför datorer som blir alltmer självständiga?

Kursen är utformad för att ge deltagarna en solid introduktion till AI. Den utforskar hur tekniken utvecklas och används i olika sammanhang, från enkla applikationer till mer avancerade system. Genom att deltaga i kursen får man en djupare insikt i hur AI-teknologier lär sig, bearbetar information och eventuellt kan påverka framtiden. Kursen ger även en överblick över både de möjligheter och utmaningar som AI för med sig, vilket är avgörande för att förstå den roll som AI kan komma att spela i våra liv.

Klicka här för att gå kursen: