Har du uppmärksammat denna imponerande uppsättning guider framtagen av ISTE och General Motors? De är avsedda för lärare som letar efter undervisningsmaterial och kursinnehåll relaterat till artificiell intelligens (AI), anpassat för elever i olika åldrar och för en mångfald av ämnesområden.

https://aiadvisoryboards.wordpress.com/2024/01/31/hands-on-ai-projects-for-the-classroom/