Forskare vid Linköpings universitet testar om en läsrobot kan öka läslusten bland fjärdeklassare. Projektet, som kombinerar teknik, kognition och pedagogik, sker i samarbete med Norrköpings utbildningskontor. Genom workshops med elever och lärare, utformas robotens funktioner, som att leda boksamtal och anpassa rekommendationer efter läsnivå. Responsen från eleverna har varit positiv.

https://liu.se/nyhet/de-undersoker-om-en-robot-kan-vacka-barns-laslust?fbclid=IwAR1FJsTjnCUI_7rR8uTMmRPOKe-KCWSbv4IdIJvYDbizsDPGHesYoRDP868_aem_AQmvApwxBeszS9CuKqjGfdUem6jKDXSfd2eLmh4A0eBcNhmzanSzTsP4_iJEMgHyM3A