Rapporten ”The Nordic State of AI” ger en översikt över användningen av artificiell intelligens i Norden. Syftet är att erbjuda företagsledare, akademiker, beslutsfattare och intresserade en heltäckande bild av de senaste förändringarna och utvecklingarna inom nordisk AI.

#NordiskAI #Teknologiutveckling #AIÖversikt

https://www.silo.ai/ebooks-reports/nordic-state-of-ai-third-edition