AI fortsätter att vara ett hett ämne inom utbildningssektorn, och debatten kring dess användning är mer aktuell än någonsin. I en fascinerande artikel av Anna Åkerfeldt belyser hon tre distinkta ’team’ eller attityder gentemot AI i skolan: de som vill Undvika det, de som vill Förbjuda det, och de som vill Omfamna det. Hon utforskar hur dessa perspektiv har tagit form och påverkat undervisningen. Dessutom, som en tankeställare, föreslår hon ett fjärde team. Är du nyfiken på vilket team du skulle tillhöra? Eller kanske hur dessa perspektiv relaterar till den svenska debatten? Läs hela artikeln för att dyka djupare in i denna spännande diskussion kring digitaliseringen av utbildning och den roll AI spelar.