Ta chansen att fördjupa dig i en värdefull resurs som belyser de spännande möjligheterna och utmaningarna med användningen av AI inom utbildning, med speciellt fokus på Storbritanniens utbildningssystem. Forskningsrapporten ”Use of artificial intelligence in education delivery and assessment” erbjuder en genomgående analys av hur AI-teknik kan revolutionera lärande och undervisning i skolor, högskolor och universitet i Storbritannien. Medan rapporten ger en fördjupning i hur generativ AI kan producera realistiskt innehåll och stödja pedagoger med lektionsplanering och rättning, adresserar den även de utmaningar och etiska överväganden som är kopplade till dess användning.

Denna rapport är ett måste inte bara för utbildare och policyutvecklare i Storbritannien, utan även för de i Sverige och andra länder som är intresserade av att dra lärdomar från brittiska erfarenheter. Den ger en omfattande översikt över AI:s nuvarande och potentiella roll inom den brittiska utbildningssektorn och lyfter fram kritiska frågor såsom digitala klyftor, behovet av riktlinjer och utbildning för pedagoger, samt hur vi kan säkerställa en ansvarsfull användning av AI inom utbildning. Rapporten kan tjäna som en inspirationskälla och vägledning för Sverige och andra länder som önskar att utforska och implementera AI på ett effektivt och ansvarsfullt sätt i sina egna utbildningssystem. Missa inte chansen att utforska denna tankeväckande läsning och vara en del av den pågående internationella dialogen om AI:s framtid inom utbildning.

Läs rapporten här:
https://post.parliament.uk/research-briefings/post-pn-0712/