En prompt är en instruktion eller förfrågan som du ger till ett AI-system för att få ett specifikt svar eller resultat. För pedagoger är det särskilt viktigt att lära sig hur man skriver effektiva prompter eftersom det möjliggör mer precisa och relevanta svar från AI, vilket kan vara en stor tillgång i undervisning och lärande.

Om du vill bli bättre på att använda ChatGPT, missa inte Science Parks artikel ”Så skriver du effektiva prompter för ChatGPT”. Den är en utmärkt resurs som ger praktiska tips för att formulera frågor och kommandon som ger tydligare och mer relevanta svar från AI. Artikeln är enkel att följa och perfekt för alla som vill förfina sina färdigheter i AI-kommunikation.