ChatGPT används i undervisningen på Torslandaskolan i Göteborg. Trots tidigare bekymmer om ökat fusk bland elever har chattbotten förbättrat undervisningen. Läraren Thomas Edwall visar hur AI-verktyget kan hjälpa eleverna att förstå vad som krävs för att uppnå olika betyg. Eleverna använder ChatGPT för att samla och sammanfatta information, vilket gör det lättare att förstå och komma ihåg. Trots detta betonas vikten av källkritik och att inte lita blint på AIs svar. ChatGPT ses som en studiekompis för eleverna och en assistent för lärarna. Thomas Edwall menar att lärare kan spara tid och minska stress genom att använda tekniken, samtidigt som kvaliteten på undervisningen kan höjas.

https://www.dn.se/ekonomi/sa-hjalper-chatgpt-larare-och-elever-en-studiekompis-och-elevassistent-pa-samma-gang/?