”Etiska riktlinjer för lärare avseende användningen av artificiell intelligens (AI) och data vid undervisning och inlärning” är en djupgående lärarhandledning publicerad av Europeiska kommissionen. Denna guide är avsedd att hjälpa lärare att navigera genom de komplexa etiska landskapet kring AI och datanvändning inom utbildningssektorn. Den behandlar allt från de grundläggande principerna för AI till dess specifika tillämpningar inom utbildning, samt erbjuder praktiska råd för att adressera potentiella etiska dilemman. Handledningen är inte bara en värdefull källa för lärare som redan integrerar teknik i sina klassrum, utan även för de som är nyfikna på hur modern teknik kan forma framtidens undervisning. Det är verkligen en utmärkt resurs för alla lärare.

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/use-artificial-intelligence-ai-and-data-teaching-and-learning_sv