Katarina Sperlings forskning, som framhävs i en intervju med Neil Selwyn, ger en insiktsfull inblick i AI:s nuvarande roll inom den svenska skolmiljön och dess potential att revolutionera matematikundervisningen. Intervjun inleds med en diskussion om hur AI gradvis blir en del av skolorna, där Sperling och Selwyn reflekterar över teknologins acceptans och de förändringar den medför i utbildningslandskapet.

I centrum för Sperlings arbete är ett projekt som utforskar sammansmältningen av AI och matematik i klassrummet. Genom att granska hur AI kan användas som en pedagogisk resurs, framhäver projektet möjligheter till skräddarsydda lärmiljöer, förbättrad interaktion mellan elev och läromaterial, och förstärkt stöd för lärare att möta varje elevs unika behov. Sperlings forskning tar även hänsyn till de utmaningar och etiska frågor som AI-integrationen i utbildning medför, och betonar behovet av en medveten och välavvägd tillämpning av teknologin i skolans läroplaner. Med detta arbete bidrar hon med värdefulla perspektiv och öppnar upp för en vidare dialog om AI:s framtid inom utbildningen och dess betydelse för nästa generations lärande.

https://www.buzzsprout.com/1301377/14372061-ai-technology-in-primary-classrooms-a-swedish-perspective

Läs rapporten:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12526