EdAider stöder skolledare och skolgemenskapen genom att erbjuda resurser och utbildningar inom AI. De har tagit fram en kostnadsfri

för skolledare, för att strukturerat och inkluderande utveckla ett förhållningssätt till AI. Mallen, som är tillgänglig i Google Sheets, är ett värdefullt verktyg för att navigera i den snabba utvecklingen inom AI och är anpassningsbar för att passa olika behov.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouTKJTinwbR8FqeVo3nI8l2rBT3wJn-aAjcmadtnee4/edit#gid=1342916829

Dessutom erbjuder EdAider en forskningsbaserad AI-utbildning för skolpersonal, lärare, elever och föräldrar. Denna utbildning har redan tagits i bruk av flera kommuner och skolorganisationer, inklusive Enköping kommun, som har varit med och utformat kursen. Detta initiativ ger hela skolgemenskapen möjlighet att kompetensutveckla inom AI.

https://www.edaider.com/ai-utbildning-skolor