I förra året upplevde pedagogen Joel Rangsjö en minnesvärd lektion med en utmanande elev som hade svårigheter i skolan. Han introducerade eleven för AI-verktyget Chat GPT för att hjälpa honom förbereda sig för ett historieprov. Genom att anpassa AI:n till elevens behov, blev det en vändpunkt för eleven, som insåg att AI kunde vara ett ständigt tillgängligt stöd.

Joel diskuterar hur AI, såsom Chat GPT, kan revolutionera undervisningen. Han erkänner att AI har använts för fusk, men betonar behovet av att diskutera hur AI kan förbättra lärandet. Han lyfter fram AI:s potential att jämna ut kunskapstillgången och hjälpa alla elever, oavsett bakgrund.

För Joel är AI ett ovärderligt verktyg i undervisningen, som bidrar till att göra honom till en bättre lärare. Han varnar dock för att se AI som en universallösning och betonar vikten av att använda AI på ett sätt som främjar lärandet.

Slutligen reflekterar han över hur AI kan göra kunskap mer tillgänglig och stödja elever i att klara skolan. Han återkommer till sin utmanande elev, som, trots fortsatta svårigheter, lyckades med sitt prov tack vare stödet från AI.

Joels artikel understryker vikten av att integrera AI i skolan på ett genomtänkt och meningsfullt sätt, med fokus på att stärka lärandet och göra utbildningen mer inkluderande.

Denna artikel belyser på ett engagerande sätt hur AI kan vara en kraftfull resurs i utbildning. Jag rekommenderar varmt att läsa hela artikeln för att få en djupare förståelse av AI:s potential och utmaningar i skolsammanhang.

https://pedagog.jonkoping.se/blogglistning/bloggarkiv/2024-01-12-det-har-forandrar-ju-fan-allting-nu-har-jag-ju-alltid-nagon-att-fraga