Categories:

I skolan är det avgörande att förstå de unika utmaningarna och behoven innan vi överväger att implementera nya teknologier som AI. Det börjar med ett grundligt kvalitetsarbete som inte bara upptäcker problemområden utan också ger en djupare förståelse för dem.

Ta exemplet med en skola där eleverna inte når upp till förväntade resultat. Genom att analysera data och observera klassrummet kan skolan upptäcka att problemet ligger i hur eleverna engagerar sig i sitt lärande. Kanske är lektionerna inte tillräckligt interaktiva eller kanske saknar eleverna personlig anpassning i sitt lärande. Detta är de viktiga ’gapen’ som kvalitetsarbetet avslöjar.

När vi har en tydlig bild av behoven kan vi överväga lämpliga lösningar. I det här fallet, om behovet är större individualisering i undervisningen, kan AI-verktyg erbjuda en del av lösningen. De kan hjälpa till att skräddarsy läromaterial till varje elevs unika behov och förmågor. Men om problemet är mer relaterat till elevernas engagemang och relation till lärande kan svaret ligga i att förändra undervisningsmetoderna eller skapa en mer inspirerande lärmiljö, inte att införa en häftig AI-lösning.

Det är här vikten av att inte automatiskt vända sig till digitalisering blir tydlig. Dessa teknologier är inte magiska lösningar. De är verktyg som, när de används på rätt sätt, kan ha stor inverkan. Men de bör aldrig användas som en snabbfix eller som ett sätt att undvika att hantera de mer grundläggande pedagogiska utmaningarna.

Varje steg i processen från att förstå problemen till att genomföra lösningar kräver noggrann övervägning och förståelse. Det handlar om att skapa en miljö där teknik används vid behov som en integrerad del av lärandet, inte som en ersättning för traditionella metoder eller som ett sätt att kringgå djupare problem.

I slutändan är målet att skapa en balans där vi använder digitalisering för att förbättra och komplettera det som redan fungerar bra i skolan. Genom att fokusera på att förstå och möta de faktiska behoven i skolan kan vi se till att tekniken vi använder verkligen bidrar till att förbättra elevernas lärande och lärarnas undervisning. Det är en ansats som sätter skolans och elevernas behov i centrum och ser tekniken som ett medel inte som ett självändamål.

Visst, AI kan vara otroligt häftigt och ha enorm potential men det är viktigt att inte bara hoppa på AI-tåget för att det är det senaste och häftigaste. Om AI verkligen löser ett problem som eleverna har, då är det bara att köra på. Men om det inte gör det, var inte rädd för att leta efter andra lösningar som passar bättre.

Until next time / Danny Stacey

Är du inte redan medlem i gruppen ’AI I Utbildning’? Klicka på länken och var med!

Jag har använt AI-verktyg för att förbättra språket och grammatiken. Även om mitt modersmål är engelska, har ChatGPT hjälpt mig att bli mer skicklig på svenska. Bilden skapades med hjälp av Midjourney.