Categories:

AI möter GDPR i klassrummet

ChatGPT från OpenAI har fångat uppmärksamheten globalt som en potentiell förstärkare för lärande. AI har potential att skapa anpassat utbildningsmaterial, ge snabb feedback till elever, och mycket mer. Men GDPR-frågan har dämpat entusiasmen bland många pedagoger som är angelägna om att använda AI i sina klassrum. Oro för överträdelser av dataskyddskrav har skapat en känsla av osäkerhet och frustration inom utbildningssektorn. Detta är en viktig fråga som behöver adresseras om vi ska kunna utnyttja fördelarna med AI i skolan.

Rapporter och Utmaningar kring GDPR-efterlevnad

Jag är visserligen ingen expert, men när jag undersöker saken ser jag att det finns rapporter och klagomål som rör efterlevnaden av GDPR hos OpenAI. TechCrunch rapporterar om ett klagomål inlämnat till den polska dataskyddsmyndigheten där det påstås att OpenAI inte uppfyller GDPR:s krav på laglig grund, transparens och rättvisa. Enligt PYMNTS har det även framkommit att OpenAI inte korrigera felaktigheter som genereras av ChatGPT och inte heller tillhandahåller fullständig information om hur personuppgifter används vid träning av AI-modellen. Legal Nodes lyfter fram tekniska utmaningar som obehörig åtkomst, dataöverföring och otillbörlig användning av data som kan leda till signifikanta regelmässiga och affärsmässiga risker.

Behov av Klargörande och Åtgärder

Det råder en osäkerhet på GDPR-fronten som skapar ett vakuum kring hur man ska gå vidare. En klarare bild av hur GDPR-efterlevnad kan uppnås för AI-verktyg som ChatGPT skulle vara av stor hjälp för pedagoger som är angelägna om att integrera dessa verktyg i sina klassrum. För att kunna komma i gång på riktigt med AI i skolan behöver någon ta bollen och starta en konstruktiv dialog kring GDPR-efterlevnad och AI-verktyg. Detta kan vara början på en viktig diskussion som inte bara adresserar dataskyddsfrågor utan också understryker behovet av att göra AI tillgänglig för skolan på ett säkert och lagligt sätt. Och om det visar sig vara grönt gällande AI-verktyg och GDPR så är det helt fantastiskt. Då är det dags att skriva på personuppgiftsbiträdesavtal och tuta och köra.

Vi behöver öppna upp för dialog och samarbete för att gemensamt utforska vägar som gör det möjligt att integrera AI i våra skolor på ett framgångsrikt sätt.

Until next time / Danny Stacey

Är du inte redan medlem i gruppen ’AI I Utbildning’? Klicka på länken och var med!

Jag har använt AI-verktyg för att förbättra språket och grammatiken. Även om mitt modersmål är engelska, har ChatGPT hjälpt mig att bli mer skicklig på svenska. Bilden skapades med hjälp av Midjourney.

Referenser

https://www.reuters.com/legal/legalindustry/privacy-paradox-with-ai-2023-10-31/

https://www.pymnts.com/artificial-intelligence-2/2023/report-openai-faces-new-complaint-regarding-gdpr-compliance/

https://legalnodes.com/article/chatgpt-privacy-risks

Länk till TechCrunch