Categories:

Under de senaste månaderna har jag allt oftare hamnat i samtal med både lärare och rektorer om artificiell intelligens roll i klassrummen. Ursprungligen började allt detta från min egen personliga fascination för AI och dess förändringspotential. Men gradvis har jag blivit någon som folk söker sig till för råd och insikter.

När jag först började dessa diskussioner antog jag naivt att de flesta frågor skulle kretsa kring de praktiska aspekterna av AI. ”Hur kan ChatGPT bli en personlig handledare för varje elev i min klass?” ”Vilka är de bästa AI-verktygen för betygssättning?” Jag var förberedd på dessa frågor men verkligheten var mycket annorlunda. Vad lärare och rektorer verkligen bryr sig om tog mig på sängen. De är desperata efter ledarskap och vägledning i detta framväxande landskap.

Om bara utmaningarna var begränsade till ’hur-gör-man’-frågorna. Men den verkliga elefanten i rummet är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Detta är inte bara en irritation utan ett betydande hinder. Du kan inte bara logga in på dessa verktyg med din jobbmejl. Och det finns ingen genväg för att bli GDPR-kompatibel över en natt. Företag som OpenAI är inte lokala enheter som man enkelt kan förhandla med. Resultatet? En känsla av frustration och känslan av att de hamnar efter oförmögna att hålla jämna steg med sina elever som redan drar nytta av dessa verktyg.

Här blir det komplicerat. Alla, från klassrumsläraren till rektorn, vill följa lagen. Ingen vill vara den oansvariga faktorn. Följaktligen finner sig ledarna på koncernnivå också i en knipa. De kan inte öppet stödja användningen av AI-verktyg i klassrummen med tanke på det befintliga rättsliga ramverket. Även om ingen vill bryta mot lagen leder bristen på konkreta riktlinjer troligen till hemlig testning av dessa verktyg. Det är en öppen hemlighet som ingen diskuterar men som förblir en viktig del av berättelsen.

Vi befinner oss i en labyrint av entusiasm, rättsliga begränsningar och outforskad mark. Det finns en nästan påtaglig känsla av brådska för att klura ut detta men avsaknaden av klara riktlinjer får oss alla att känna oss lite som vilsna i en labyrint. Det handlar inte bara om utbildningens framtid; det handlar om nuet, där varje beslut vi fattar (eller inte fattar) formar våra elevers liv, vare sig vi erkänner det eller inte.

Until next time / Danny Stacey

Är du inte redan medlem i gruppen ’AI I Utbildning’? Klicka på länken och var med!

Jag har använt AI-verktyg för att förbättra språket och grammatiken. Även om mitt modersmål är engelska, har ChatGPT hjälpt mig att bli mer skicklig på svenska. Bilden skapades med hjälp av Midjourney.