Categories:

Många lärare har ett dilemma. AI kan nu producera artefakter som ser ut som mänskligt arbete. Hur bedömer vi då eleverna? Jag tror vi måste ändra fokus. Vi ska inte bara se på slutresultatet utan också på hur eleverna lär sig. Här är min lista med tips för lärare som vill anpassa sig till denna nya situation.

Fokusera på Processen, Inte Endast Resultatet: I en värld där AI kan generera uppsatser och svar, blir det allt viktigare att bedöma elevernas arbetsprocess. Detta inkluderar allt från planering och forskning till problemlösning. Ett sätt att göra detta på är att använda bedömningsformulär som inkluderar kriterier för planering, forskning och utveckling av idéer.

Använd Formativ Bedömning: Formativ bedömning handlar om att ge kontinuerlig feedback under inlärningsprocessen, vilket hjälper elever att förstå sina styrkor och svagheter i realtid. Ett konkret sätt att implementera detta är att införa veckovisa incheckningar eller journaler där eleverna reflekterar över vad de har lärt sig.

Skräddarsy Uppgifterna: Genom att skapa unika och skräddarsydda uppgifter som kräver personlig input eller användning av kursmaterial, kan du göra det svårare för AI att generera trovärdiga svar. Ett exempel är att skapa uppgifter som kräver att eleverna använder personliga erfarenheter eller aktuell klassmaterial.

Använd Peer Review: Peer review kan vara ett effektivt sätt att minska beroendet av AI i bedömningen och uppmuntrar kritiskt tänkande. Ett sätt att göra detta på är att låta eleverna granska och bedöma varandras arbeten med hjälp av en strukturerad rubrik.

Inför Autentiska Uppgifter: Autentiska uppgifter som är kopplade till verkliga problem eller situationer gör det svårare för AI att generera relevanta svar. Ett sätt att göra detta på är att använda case-studier eller verkliga problem från ditt ämnesområde som grund för uppgifter och projekt.

Var Uppmärksam på Metakognition: Metakognition, eller tänkande om tänkande, är en färdighet som är svår för AI att replikera. Ett sätt att bedöma detta på är att be eleverna skriva reflektionsessäer om deras egna inlärningsstrategier, misstag och framsteg.

Använd Teknologi Kritiskt: Teknologi kan vara ett kraftfullt verktyg för bedömning, men det är viktigt att använda det kritiskt och etiskt. Om du till exempel använder programvara för att upptäcka plagiat eller automatiserad bedömning, bör du alltid komplettera med manuell granskning.

Diversifiera Bedömningsmetoder: En ensidig bedömningsmetod kan ge en snedvriden bild av en elevs förmågor. Ett sätt att motverka detta är att använda en kombination av prov, uppsatser, muntliga presentationer och grupparbeten.

Uppmuntra Kreativitet och Innovation: Kreativitet och innovation är områden där människor fortfarande har en fördel över AI. För att uppmuntra detta i bedömningen kan du lägga till kriterier för kreativitet och originalitet i dina bedömningsrubriker.

Fortbildning och Samarbete: AI utvecklas ständigt, och det är viktigt för lärare att hålla sig uppdaterade. Ett sätt att göra detta på är att delta i workshops och seminarier om moderna bedömningsmetoder och AI i utbildning. Ett annat är att skapa en intern lärargrupp där ni delar resurser och diskuterar bästa praxis.

AI ändrar allt och vi måste hänga med. Det är inte bara slutresultatet som räknas, utan också hur eleverna kommer dit. Jag tycker vi kan skapa en ny modell för bedömning som passar i en värld med mer AI. Ta med den här listan till ert nästa arbetslagsmöte. Diskutera den och se hur ni kan använda dessa idéer i er undervisning. Jag tror att vi genom att prata och samarbeta kan hitta den bästa vägen framåt i denna nya utbildningsverklighet.


Är du inte redan medlem i gruppen ’AI I Utbildning’? Klicka på länken och var med!

Och om du har några frågor, funderingar eller förslag på innehåll till dessa brev, tveka inte att höra av dig. Din input är mycket värdefull!

Until next time / Danny Stacey

Jag har använt AI-verktyg för att förbättra språket och grammatiken. Även om mitt modersmål är engelska, har ChatGPT hjälpt mig att bli mer skicklig på svenska. Bilden skapades med hjälp av Midjourney.