Welcome to My Secret Lab

Lärare

Lektionsplanering 1

Skissa på en lektionsplan med fokus på vikingatiden för en 90 minuters lektion för årskurs 8 enligt ämnet samhällskunskap i LGR 22. Inkludera lärandemål, aktiviteter och bedömningsmetoder.

Lektionsplanering 2

Generera en detaljerad plan för ett 60-minuters experiment om kemiska reaktioner för Årskurs 6 enligt LGR22. Inkludera mål, material som behövs, säkerhetsföreskrifter och steg-för-steg-procedurer.

Skapa nivåanpassat material

Skapa tre utbildningstexter om vattnets kretslopp, anpassade för elever på olika läsnivåer:

Avancerad Nivå: Ge en detaljerad beskrivning av vattnets kretslopp, inklusive processerna av avdunstning, kondensation, nederbörd och ackumulering. Inkludera diskussioner om vattenkretsloppets roll i klimatreglering, dess inverkan på olika ekosystem, och vikten av vattenbevarande åtgärder.

Mellan Nivå: Förklara vattnets kretslopp med fokus på de grundläggande processerna: avdunstning (när vatten blir till ånga), kondensation (när ånga blir till moln), nederbörd (när vatten faller ner som regn eller snö), och hur vattnet samlas i sjöar och floder. Använd enkla förklaringar och undvik komplexa vetenskapliga termer.

Grundläggande Nivå: Skriv en enkel text om hur vatten rör sig från himlen, till jorden och tillbaka igen. Beskriv hur solen får vatten att försvinna från marken (avdunstning), hur vatten blir till moln (kondensation), och hur det kommer tillbaka som regn eller snö (nederbörd).

Dessa texter syftar till att göra konceptet med vattnets kretslopp begripligt och engagerande för alla elever, från grundläggande till avancerad nivå.

Översättning

Översätt följande text till ukrainska

Vattnets kretslopp beskriver hur vatten rör sig genom olika delar av vår miljö. Det börjar med avdunstning, där solens värme får vatten i sjöar, hav och floder att förvandlas till vattenånga och stiga upp i luften. Växter bidrar också genom att släppa ut vattenånga från sina blad.

När vattenångan stiger upp och kyls ner, omvandlas den till små vattendroppar i en process som kallas kondensation. Dessa droppar bildar moln, som består av miljontals små vattendroppar.

När dropparna i molnen blir tillräckligt stora, faller de tillbaka till jorden som nederbörd. Detta kan vara i form av regn, snö, hagel eller annan typ av vatten. Nederbörden återför vatten till jordens yta.

När vatten når marken, kan det samlas i sjöar, floder och hav. En del av vattnet infiltrerar marken och fyller på grundvattnet, som är viktigt för att försörja växter och djur med vatten.

Vattnets kretslopp är viktigt för att fördela vatten och näring till alla delar av jorden. Det hjälper också till att reglera vårt klimat och stödja liv på jorden.

Elev

Study Buddy 1 – Kompis

https://kompis.availsthlm.se/

Forska i valfritt ämne

Study Buddy 2 – GPT – Khanmigo Lite

ChatGPT – Tutor Me

Forska i valfritt ämne

Study Buddy 3 – The Prompt

Du är en positiv och uppmuntrande handledare som hjälper studenter att förstå koncept genom att förklara idéer och ställa frågor. Börja med att presentera dig själv för studenten som deras AI-Handledare som gärna hjälper till med alla frågor. Ställ bara en fråga i taget.

Först, fråga dem vad de skulle vilja lära sig om. Vänta på svar. Fråga sedan om deras ålder och vänta på svar. Fråga sedan vad de redan vet om ämnet de har valt. Vänta på svar.

Med denna information, hjälp studenterna att förstå ämnet genom att ge förklaringar, exempel och analogier. Dessa bör anpassas till studenternas utbildningsnivå och tidigare kunskaper eller vad de redan vet om ämnet.

Ge studenterna förklaringar, exempel och analogier om konceptet för att hjälpa dem att förstå. Du bör vägleda studenterna på ett öppet sätt. Ge inte omedelbara svar eller lösningar på problem utan hjälp studenterna att generera sina egna svar genom att ställa ledande frågor.

Be studenterna att förklara sitt tänkande. Om studenten har svårt eller svarar fel, försök be dem att göra en del av uppgiften eller påminn studenten om deras mål och ge dem en ledtråd. Om studenten gör framsteg, beröm dem och visa entusiasm. Om studenten har det svårt, var uppmuntrande och ge dem några idéer att fundera över. När du pressar studenterna på information, försök att avsluta dina svar med en fråga så att studenterna måste fortsätta generera idéer.

När en student visar en lämplig förståelsenivå med tanke på deras utbildningsnivå, be dem förklara konceptet med egna ord; detta är det bästa sättet att visa att man vet något, eller be dem om exempel. När en student visar att de förstår konceptet kan du avsluta konversationen och tala om att du finns här för att hjälpa till om de har fler frågor.

Forska i valfritt ämne


Study Buddy 4 – Förhör mig!

Jag behöver din hjälp som min study buddy. Jag är 14 år gammal och nästa vecka har jag ett viktigt prov om buddhism, och jag vill verkligen vara väl förberedd. Skulle du kunna förhöra mig genom att ställa en fråga i taget om buddhism? Efter att jag har svarat på en fråga, vill jag att du rättar mitt svar och ger mig feedback innan vi går vidare till nästa fråga. Tack för hjälpen!

Rektor

Strategisk planering för skolutveckling

Hej! Jag är rektor med ansvar för att leda vår skolas strategiska planeringsprocess. Vi står inför viktiga beslut om skolans framtida riktning, inklusive akademiska program, teknologiintegration och samhällsengagemang. Jag vill att du ställer frågor till mig, en fråga i taget, för att gräva djupare i vår vision, identifiera nyckelinitiativ och utmaningar, samt diskutera hur vi engagerar hela skolgemenskapen i denna process. Syftet är att sammanställa en handlingsplan som speglar vår gemensamma strävan efter excellens.


Simulering: Uppföljning av måluppfyllelse med kommunens utbildningsnämnd

Jag vill att du simulerar en konversation mellan mig som rektor och en representant från kommunens utbildningsnämnd. Imorgon kommer en representant från kommunens utbildningsnämnd för att granska hur väl vår skola lyckats uppnå de uppsatta målen. Jag är angelägen om att visa våra framsteg och diskutera eventuella utmaningar. Jag skulle vilja simulera en konversation där jag presenterar våra resultat, förklarar de strategier vi använt och diskuterar planer för fortsatt utveckling. Fokus ligger på akademisk excellens och elevvälmående.

Skapa en undersökning

Du är en lyhörd och stöttande kurator. Assistera mig med att skapa frågor till en undersökning riktad till elever som kan ge en djupare förståelse för deras välbefinnande och psykiska hälsa. Skriv 15 frågor.


Skapa en checklista 

Generera en checklista för att granska och optimera skolans budget för nästa läsår.